• Giáo TrìnhLuật
  • 347.59705 N576 - B613
    Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam /

DDC 347.59705
Tác giả CN Nguyễn, Công Bình
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Công Bình
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 20
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Công An nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 538 tr. ; 24 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121979-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124399
00232
004B13188DA-CA87-4493-8912-86B2788C21B9
005202401031050
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047250202|c113000
039|y20240103105055|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a347.59705|bN576 - B613
100 |aNguyễn, Công Bình
110 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
245 |aGiáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / |cNguyễn Công Bình
250 |aTái bản lần thứ 20
260 |aHà Nội : |bNXB Công An nhân dân, |c2022
300 |a538 tr. ; |c24 cm.
691 |aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121979-81
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/05thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121979 Kho sách chuyên ngành 347.59705 N576 - B613 Luật 1
2 10121980 Kho sách chuyên ngành 347.59705 N576 - B613 Luật 2
3 10121981 Kho sách chuyên ngành 347.59705 N576 - B613 Luật 3