DDC 342.59702
Tác giả CN Vũ, Văn Nhiêm
Tác giả TT Đại học Luật TP HCM
Nhan đề Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / Vũ Văn Nhiêm cùng cộng sự
Lần xuất bản Tái bản lần 1 (Có sửa đổi bổ sung)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2023
Mô tả vật lý 985 tr. ; 21 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121982-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124402
00232
00405EE6553-883B-47D2-B29D-123BA6E45881
005202406051529
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043893830|c177000
039|a20240605152917|btanht|y20240103131837|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a342.59702|bV986 - N576
100 |aVũ, Văn Nhiêm
110 |aĐại học Luật TP HCM|bTrường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh
245 |aGiáo trình luật hiến pháp Việt Nam / |cVũ Văn Nhiêm cùng cộng sự
250 |aTái bản lần 1 (Có sửa đổi bổ sung)
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2023
300 |a985 tr. ; |c21 cm.
691 |aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121982-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/06thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121982 Kho sách chuyên ngành 342.59702 V986 - N576 Luật 1
2 10121983 Kho sách chuyên ngành 342.59702 V986 - N576 Luật 2
3 10121984 Kho sách chuyên ngành 342.59702 V986 - N576 Luật 3