DDC 345.597
Tác giả CN Trần, Thị Quang Vinh
Tác giả TT Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Phần các tội phạm / Quyển 2 : Trần Thị Quang Vinh và cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2023
Mô tả vật lý 471 tr. ; 21 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10121996-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124410
00232
004CF4A11D5-669A-4FA7-BECA-B8355B135078
005202401031405
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043893854|c76000
039|y20240103140540|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a345.597|bT772 - V784
100 |aTrần, Thị Quang Vinh
110 |aTrường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
245 |aGiáo trình Luật hình sự Việt Nam. |nQuyển 2 : |bPhần các tội phạm / |cTrần Thị Quang Vinh và cộng sự
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2023
300 |a471 tr. ; |c21 cm.
691 |aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10121996-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/08thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121996 Kho sách chuyên ngành 345.597 T772 - V784 Luật 1
2 10121997 Kho sách chuyên ngành 345.597 T772 - V784 Luật 2
3 10121998 Kho sách chuyên ngành 345.597 T772 - V784 Luật 3