DDC 345.597
Tác giả CN Trần, Thị Quang Vinh
Tác giả TT Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : Phần chung / Trần Thị Quang Vinh và nhóm cộng sự
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất (Có sửa đổi bổ sung)
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Hồng Đức, 2023
Mô tả vật lý 496 tr. ; 21 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122029-31
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124422
00232
0043C3A388A-9775-4E1E-9601-AA78C609D664
005202401031533
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043893861|c96000
039|y20240103153329|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a345.597|bT772 - V784
100 |aTrần, Thị Quang Vinh
110 |aTrường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh
245 |aGiáo trình Luật hình sự Việt Nam : |bPhần chung / |cTrần Thị Quang Vinh và nhóm cộng sự
250 |aTái bản lần thứ nhất (Có sửa đổi bổ sung)
260 |aHà Nội : |bNXB Hồng Đức, |c2023
300 |a496 tr. ; |c21 cm.
691 |aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122029-31
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/15thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122029 Kho sách chuyên ngành 345.597 T772 - V784 Luật 1
2 10122030 Kho sách chuyên ngành 345.597 T772 - V784 Luật 2
3 10122031 Kho sách chuyên ngành 345.597 T772 - V784 Luật 3