• Giáo TrìnhLuật
  • 346.59707 P535 - H772
    Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ /

DDC 346.59707
Tác giả CN Phan, Huy Hồng
Tác giả TT Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy Hồng và cộng sự
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 (Có sửa đổi bổ sung)
Thông tin xuất bản hà Nội : NXB Hồng Đức, 2023
Mô tả vật lý 505 tr. ; 21 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122034-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124424
00232
00477435478-86C8-486A-A1E9-95FE8E413625
005202401031548
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043894035|c92000
039|y20240103154818|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.59707|bP535 - H772
100 |aPhan, Huy Hồng
110 |aTrường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
245 |aGiáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / |cPhan Huy Hồng và cộng sự
250 |aTái bản lần thứ 2 (Có sửa đổi bổ sung)
260 |ahà Nội : |bNXB Hồng Đức, |c2023
300 |a505 tr. ; |c21 cm.
691 |aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122034-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/16thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122034 Kho sách chuyên ngành 346.59707 P535 - H772 Luật 1
2 10122035 Kho sách chuyên ngành 346.59707 P535 - H772 Luật 2
3 10122036 Kho sách chuyên ngành 346.59707 P535 - H772 Luật 3