• Giáo TrìnhLuật
  • 351.597 T364 - D916
    Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản /

DDC 351.597
Tác giả CN Thái, Thị Tuyết Dung
Tác giả TT Trường Đại hoc Luật thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản / Thái Thị Tuyết Dung và cộng sự
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất (Có sửa đổi và bổ sung)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức
Mô tả vật lý 2023 tr. ; 21 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122040-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124426
00232
0040C61B802-98E7-4C3C-98CD-92ACE6A3E15B
005202401031554
008081223s0000 vm| vie
0091 0
020 |a9786043893779|c61000
039|y20240103155501|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a351.597|bT364 - D916
100 |aThái, Thị Tuyết Dung
110 |aTrường Đại hoc Luật thành phố Hồ Chí Minh
245 |aGiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản / |cThái Thị Tuyết Dung và cộng sự
250 |aTái bản lần thứ nhất (Có sửa đổi và bổ sung)
260 |aHà Nội : |bHồng Đức
300 |a2023 tr. ; |c21 cm.
691 |aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122040-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/3.1.24/17thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122040 Kho sách chuyên ngành 351.597 T364 - D916 Luật 1
2 10122041 Kho sách chuyên ngành 351.597 T364 - D916 Luật 2
3 10122042 Kho sách chuyên ngành 351.597 T364 - D916 Luật 3

Không có liên kết tài liệu số nào