DDC 346.5970820711
Tác giả CN Võ, Đình Toàn
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam / Võ Đình Toàn
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Công An nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 407 tr. ; 21 cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10122067-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124435
00232
004237FF401-FC4D-4F56-9431-C754F0BE1903
005202401040823
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047250356|c80000
039|y20240104082258|ztamnt
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.5970820711|bV872 - T627
100 |aVõ, Đình Toàn
110 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
245 |aGiáo trình luật ngân hàng Việt Nam / |cVõ Đình Toàn
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bNXB Công An nhân dân, |c2021
300 |a407 tr. ; |c21 cm.
691 |aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10122067-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/tam/4.1.24/01thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122067 Kho sách chuyên ngành 346.5970820711 V872 - T627 Luật 1
2 10122068 Kho sách chuyên ngành 346.5970820711 V872 - T627 Luật 2
3 10122069 Kho sách chuyên ngành 346.5970820711 V872 - T627 Luật 3