• Sách Tham KhảoKiến trúc
  • Luật số 32/2004/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 32/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 về an ninh quốc gia /

Tác giả TT Quốc hội
Nhan đề Luật số 32/2004/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 32/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 về an ninh quốc gia / Quốc hội
Thông tin xuất bản H., 2004
Mô tả vật lý 10 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124497
00254
004198459A0-AD25-4D84-A6E9-437900852DA7
005202401051614
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20240105161424|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
110 |aQuốc hội
245 |aLuật số 32/2004/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 32/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 về an ninh quốc gia / |cQuốc hội
260 |aH., |c2004
300 |a10 tr. ; |ccm.
691 |aKiến trúc
691|aLuật
691|aLuật kinh tế
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/5 vu/6thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0