DDC 343.0999
Tác giả CN Nguyễn, Quang Chiến
Nhan đề Chính sách, pháp luật về an ninh thông tin của các nước trên thế giới / Nguyễn Quang Chiến, Lương Ngọc Thanh, Lại Tiến Dũng, Cao Ngọc Anh, Trần Nghi Phú
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2020
Mô tả vật lý 264 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10122163-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124846
00276
0049837CE13-F374-4667-8DC4-A7F1A7DE8AAB
005202401171727
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047242474|c95000
039|y20240117172723|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a343.0999|bN576 - C533
100 |aNguyễn, Quang Chiến
245 |aChính sách, pháp luật về an ninh thông tin của các nước trên thế giới / |cNguyễn Quang Chiến, Lương Ngọc Thanh, Lại Tiến Dũng, Cao Ngọc Anh, Trần Nghi Phú
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2020
300 |a264 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị sự kiện
691|aLuật
691|aQuan hệ quốc tế
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10122163-4
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 1/17/28thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10122163 Kho sách chuyên ngành 343.0999 N576 - C533 Quản trị sự kiện 1
2 10122164 Kho sách chuyên ngành 343.0999 N576 - C533 Quản trị sự kiện 2

Không có liên kết tài liệu số nào