DDC 346.61
Tác giả TT Chính Phủ
Nhan đề Nghị định số 99/2011/NĐ-CP : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Chính Phủ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý 16 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bảo vệ quyền lợi
Từ khóa tự do Người tiêu dùng
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125469
00233
004DB12B76B-7D3F-4F9C-822A-A233573AD530
005202403281201
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20240328120149|btanht|y20240328115645|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a346.61|bC539
110 |aChính Phủ
245 |aNghị định số 99/2011/NĐ-CP : |bNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / |cChính Phủ
260 |aHà Nội, |c2011
300 |a16 tr. ; |ccm.
653 |aBảo vệ quyền lợi
653 |aNgười tiêu dùng
653 |aVi phạm hành chính
691 |aLuật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/luat/bia/99thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1