DDC 657
Tác giả CN Võ, Văn Nhị
Nhan đề Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tài chính, 2009
Mô tả vật lý 259 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Nội dung cơ bản của môn nguyên lý kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, học tập và nghiên cứu kế toán. Cuốn sách được biên soạn với mục tiêu đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, học tập và nghiên cứu kế toán cho nhiều đối tượng khác nhau.
Từ khóa tự do Nguyên lý kế toán
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Hoàng Minh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10100857-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011061
0022
004ED571150-55E5-45D8-8F37-CB522998C800
005201711300913
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c52.000 VNĐ
039|a20171130091437|btanht|c20171130090644|dtanht|y20171130090504|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bV85 - N499
100 |aVõ, Văn Nhị
245 |aNguyên lý kế toán / |cVõ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh
250 |aTái bản lần thứ 6
260 |aTp. HCM : |bTài chính, |c2009
300 |a259 tr. ; |c24 cm.
520 |aNội dung cơ bản của môn nguyên lý kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, học tập và nghiên cứu kế toán. Cuốn sách được biên soạn với mục tiêu đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, học tập và nghiên cứu kế toán cho nhiều đối tượng khác nhau.
653 |aNguyên lý kế toán
700 |aMai, Thị Hoàng Minh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10100857-9
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/thang112017/30112017/nguyenlyketoanthumbimage.jpg
890|a3|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100857 Kho sách chuyên ngành 657 V85 - N499 Sách tham khảo 1
2 10100858 Kho sách chuyên ngành 657 V85 - N499 Sách tham khảo 2
3 10100859 Kho sách chuyên ngành 657 V85 - N499 Sách tham khảo 3 Hạn trả:30-12-2021

Không có liên kết tài liệu số nào