• Sách Tham Khảo
  • 495.922 N576 - H887
    Giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài,
DDC 495.922
Tác giả CN Nguyễn, Văn Huệ
Nhan đề Giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài, 3 / Nguyễn Văn Huệ, Trần Thị Minh Giới
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2003
Mô tả vật lý 159 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số mẫu câu và một số điểm ngữ pháp căn bản của tiếng việt khoảng 500 từ ngữ mới thuộc các chủ đề thông thường như sức khỏe, tiền bạc, y phục...
Từ khóa tự do Tiếng Việt Dạy và học
Từ khóa tự do Tiếng Việt Sách giáo khoa cho người nước ngoài
Tác giả(bs) CN Trần Thị Minh Giới
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10106867
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110898
0022
0049F590812-458C-416C-8F34-81EAE4D69F7B
005201803161549
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20180316155343|bdiepbnh|y20180314164015|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVm
082 |a 495.922|bN576 - H887
100 |aNguyễn, Văn Huệ
245 |aGiáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài, |p3 / |cNguyễn Văn Huệ, Trần Thị Minh Giới
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2003
300 |a159 tr. ; |c27 cm.
520 |aGiới thiệu một số mẫu câu và một số điểm ngữ pháp căn bản của tiếng việt khoảng 500 từ ngữ mới thuộc các chủ đề thông thường như sức khỏe, tiền bạc, y phục...
653 |a Tiếng Việt Dạy và học
653 |aTiếng Việt Sách giáo khoa cho người nước ngoài
700 |a Trần Thị Minh Giới
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10106867
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106867 Kho sách chuyên ngành 495.922 N576 - H887 Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào