DDC 360
Tác giả CN リースマン
Nhan đề 何のための豊かさ / リースマン 加藤 秀俊(dịch)
Thông tin xuất bản みすず書房, 1968
Mô tả vật lý 347 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Làm nên sự đa dạng
Từ khóa tự do Phong phú
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10106868
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110899
0022
004FF2A403C-58A0-4018-9A59-1640FDFA6C97
005201803141641
008081223s1968 vm| vie
0091 0
020 |c1000円
039|a20180314164421|bdiepbnh|y20180314164314|zdiepbnh
041 |ajpn
044 |aja
082|a360
100 |aリースマン
245 |a何のための豊かさ / |cリースマン 加藤 秀俊(dịch)
260 |bみすず書房, |c1968
300 |a347 tr. ; |c21 cm.
653 |aLàm nên sự đa dạng
653 |aPhong phú
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10106868
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106868 Kho sách chuyên ngành 360 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào