DDC 890
Tác giả CN 김이리
Nhan đề 크례이지레이싱 카트라이더 공룡퀴즈 / 김이리, 디지털 스펙트럼
Lần xuất bản 2005년 5울 10일
Thông tin xuất bản 계림닷컴
Mô tả vật lý 175 tr. ; cm.
Từ khóa tự do câu đố
Từ khóa tự do khủng long
Tác giả(bs) CN 디지털 스펙트럼
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10106869
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110900
0025
004FF5B5EE0-9C3F-4B82-B058-FC5EE4FDAC21
005201803141642
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c7800원
039|y20180314164457|zdiepbnh
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a김이리
245 |a크례이지레이싱 카트라이더 공룡퀴즈 / |c김이리, 디지털 스펙트럼
250 |a2005년 5울 10일
260 |a계림닷컴
300 |a175 tr. ; |ccm.
653 |acâu đố
653 |akhủng long
700 |a디지털 스펙트럼
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10106869
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106869 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào