DDC 428.24
Tác giả CN Richards, Jack C
Nhan đề Four Corners : Student's book, 2A / Jack C Richards, David Bohlke
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2013
Mô tả vật lý 138 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tích hợp 4-kỹ năng tiếng Anh cho người lớn và trẻ lớn. Four Corners của học sinh cuốn sách với tự học CD-ROM, tầng 1 được thiết kế dành cho học sinh thực sự bắt đầu đòi hỏi một trình bày toàn diện của chức năng ngôn ngữ, từ vựng và ngữ pháp cơ bản. Mười hai đơn vị bao gồm các chủ đề quan tâm cao như cuộc sống hàng ngày, công việc và chơi, thực phẩm, kinh nghiệm và lễ kỷ niệm.
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Ngữ pháp tiếng anh
Từ khóa tự do English language
Tác giả(bs) CN Bohlke, David
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(12): 10200875-6, 10201158-67
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111060
0022
0041256E533-14AB-403D-A2DF-4542D9864A03
005201908171103
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20190817110356|bhoaitm|y20180319155039|zdiepbnh
041 |aEng
044 |aEnk
082 |a428.24|bJ121
100 |aRichards, Jack C
245 |aFour Corners : |bStudent's book, |p2A / |cJack C Richards, David Bohlke
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2013
300 |a138 tr. ; |c28 cm.|e1 CD
520 |a Tích hợp 4-kỹ năng tiếng Anh cho người lớn và trẻ lớn. Four Corners của học sinh cuốn sách với tự học CD-ROM, tầng 1 được thiết kế dành cho học sinh thực sự bắt đầu đòi hỏi một trình bày toàn diện của chức năng ngôn ngữ, từ vựng và ngữ pháp cơ bản. Mười hai đơn vị bao gồm các chủ đề quan tâm cao như cuộc sống hàng ngày, công việc và chơi, thực phẩm, kinh nghiệm và lễ kỷ niệm.
653 |aTiếng anh
653 |aNgữ pháp tiếng anh
653 |a English language
691|aNgôn ngữ Anh
700 |aBohlke, David
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(12): 10200875-6, 10201158-67
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 8/170819d/7thumbimage.jpg
890|a12|b25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10200875 Kho sách ngoại văn 428.24 J121 Sách ngoại văn 1
2 10200876 Kho sách ngoại văn 428.24 J121 Sách ngoại văn 2
3 10201158 Kho sách ngoại văn 428.24 J121 Sách ngoại văn 3
4 10201159 Kho sách ngoại văn 428.24 J121 Sách ngoại văn 4
5 10201160 Kho sách ngoại văn 428.24 J121 Sách ngoại văn 5
6 10201161 Kho sách ngoại văn 428.24 J121 Sách ngoại văn 6
7 10201162 Kho sách ngoại văn 428.24 J121 Sách ngoại văn 7 Hạn trả:30-06-2020
8 10201163 Kho sách ngoại văn 428.24 J121 Sách ngoại văn 8
9 10201164 Kho sách ngoại văn 428.24 J121 Sách ngoại văn 9
10 10201165 Kho sách ngoại văn 428.24 J121 Sách ngoại văn 10

Không có liên kết tài liệu số nào