DDC 428.2407
Tác giả TT Cambridge ESOL
Nhan đề Cambridge IELTS 4 : With answers, 4 / Cambridge ESOL
Thông tin xuất bản Viet Nam : Cambridge University Press, 2007
Mô tả vật lý 176 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cambridge IELTS từ 1 - 12 là nguồn lấy đề thi thử IELTS tốt nhất cho các bạn để làm quen với cấu trúc bài thi IELTS cũng như rèn luyện kiến thức IELTS trước khi bạn bước vào kỳ thi thực tế
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do IELTS
Từ khóa tự do Luyện thi tiếng anh
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(12): 10200906-7, 10201168-77
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111086
0022
0041C3F7F27-5A4E-4979-83A5-33C82E23D24F
005201908201351
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20190820135220|bdiepbnh|y20180319170045|zdiepbnh
041 |aEng
044 |aEnk
082 |a428.2407|bC178
110 |aCambridge ESOL
245 |aCambridge IELTS 4 : |bWith answers, |p4 / |cCambridge ESOL
260 |aViet Nam : |bCambridge University Press, |c2007
300 |a176 tr. ; |c24 cm.
520 |a Cambridge IELTS từ 1 - 12 là nguồn lấy đề thi thử IELTS tốt nhất cho các bạn để làm quen với cấu trúc bài thi IELTS cũng như rèn luyện kiến thức IELTS trước khi bạn bước vào kỳ thi thực tế
653 |aEnglish language
653 |aIELTS
653 |aLuyện thi tiếng anh
691|aNgôn ngữ Anh
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(12): 10200906-7, 10201168-77
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang03/14032018d/8thumbimage.jpg
890|a12|b28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10200906 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 1
2 10200907 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 2
3 10201168 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 3
4 10201169 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 4
5 10201170 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 5
6 10201171 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 6
7 10201172 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 7
8 10201173 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 8
9 10201174 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 9
10 10201175 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 10

Không có liên kết tài liệu số nào