DDC 338.5076
Tác giả TT Đại học kinh tế TP. HCM
Nhan đề Kinh tế vi mô / Lê Bảo Lâm (Chủ biên), Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Kinh tế TP. HCM, 2017
Mô tả vật lý 237 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Những vấn đề cơ bản về kinh tế học: Cầu cung, giá cả thị trường, sự chọn lựa của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất chi phí, thị trường cạnh tranh....
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Vi mô
Tác giả(bs) CN Lê Bảo Lâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Như Ý
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bích Dung
Tác giả(bs) CN Trần Bá Thọ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(7): 10107218-9, 10115116-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111290
0022
0045DD3BB15-58BF-42EC-A65D-A85C11B52376
005201803261552
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180326155637|bdiepbnh|y20180326155613|zdiepbnh
041 |avie
044 |avm
082 |a338.5076|bK619
110 |aĐại học kinh tế TP. HCM
245 |aKinh tế vi mô / |cLê Bảo Lâm (Chủ biên), Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ
250 |aTái bản lần thứ 10, có sửa chữa và bổ sung
260 |aTp. HCM : |bKinh tế TP. HCM, |c2017
300 |a237 tr. ; |c24 cm.
520 |a Những vấn đề cơ bản về kinh tế học: Cầu cung, giá cả thị trường, sự chọn lựa của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất chi phí, thị trường cạnh tranh....
653 |aKinh tế
653 |aVi mô
700 |aLê Bảo Lâm
700|aNguyễn Như Ý
700|aTrần Thị Bích Dung
700|aTrần Bá Thọ
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(7): 10107218-9, 10115116-20
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang03/260318d/4thumbimage.jpg
890|a7|b18
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10107218 Kho sách chuyên ngành 338.5076 K619 Giáo trình 1 Hạn trả:31-10-2020
2 10107219 Kho sách chuyên ngành 338.5076 K619 Giáo trình 2
3 10115116 Kho sách chuyên ngành 338.5076 K619 Giáo trình 3
4 10115117 Kho sách chuyên ngành 338.5076 K619 Giáo trình 4 Hạn trả:09-11-2020
5 10115118 Kho sách chuyên ngành 338.5076 K619 Giáo trình 5
6 10115119 Kho sách chuyên ngành 338.5076 K619 Giáo trình 6
7 10115120 Kho sách chuyên ngành 338.5076 K619 Giáo trình 7

Không có liên kết tài liệu số nào