DDC 617.6
Tác giả TT Đại học Y dược TPHCM
Nhan đề Nha khoa công cộng. Tập 1 / Trần Đức Thành (Chủ biên), Đào Thị Hồng Quân, Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Thu Thủy, Hoàng Trọng Hùng
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Y học, 2012
Mô tả vật lý 199 tr. ; 26 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Nguyên tắc chương trình sức khỏe cộng đồng; Mối quan hệ bệnh nhân - bác sĩ và cộng đồng; Dịch tễ học bệnh răng miệng; Điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng; đây là những kiến thức cơ bản về nha khoa công cộng. Đặc biệt sách cũng đề cập đến phương pháp điều tra sức khỏe răng miệng, từ hệ thống bảng câu hỏi, thiết kế- tổ chức điều tra, cho đến xử lý số liệu kết quả điều tra.
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Từ khóa tự do Nha khoa
Từ khóa tự do Nha khoa công cộng
Tác giả(bs) CN Trần, Đức Thành
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Hồng Quân
Tác giả(bs) CN Hoàng, Trọng Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Trần, Thu Thủy
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(5): 20102136-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112106
00213
004D635C847-87B2-4CF2-9B41-60DB2D438F88
005202207221243
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c95.000 VNĐ
039|a20220722124333|bvulh|c20220428151804|dvulh|y20180412102049|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a617.6|bT772 - T367
110 |aĐại học Y dược TPHCM
245 |aNha khoa công cộng. |nTập 1 / |cTrần Đức Thành (Chủ biên), Đào Thị Hồng Quân, Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Thu Thủy, Hoàng Trọng Hùng
260 |aTp. HCM : |bY học, |c2012
300 |a199 tr. ; |c26 cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm 4 chương: Nguyên tắc chương trình sức khỏe cộng đồng; Mối quan hệ bệnh nhân - bác sĩ và cộng đồng; Dịch tễ học bệnh răng miệng; Điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng; đây là những kiến thức cơ bản về nha khoa công cộng. Đặc biệt sách cũng đề cập đến phương pháp điều tra sức khỏe răng miệng, từ hệ thống bảng câu hỏi, thiết kế- tổ chức điều tra, cho đến xử lý số liệu kết quả điều tra.
653 |aRăng hàm mặt
653 |aNha khoa
653 |aNha khoa công cộng
691|aRăng hàm mặt
700 |aTrần, Đức Thành
700|aĐào, Thị Hồng Quân
700|aHoàng, Trọng Hùng
700|aNguyễn, Thị Thanh Hà
700|aTrần, Thu Thủy
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(5): 20102136-40
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 7/22/2thumbimage.jpg
890|a5|b18|c1|d19
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102136 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 T772 - T367 Răng Hàm Mặt 1 Hạn trả:27-04-2024
2 20102137 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 T772 - T367 Răng Hàm Mặt 2
3 20102138 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 T772 - T367 Răng Hàm Mặt 3
4 20102139 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 T772 - T367 Răng Hàm Mặt 4 Hạn trả:27-04-2024
5 20102140 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 T772 - T367 Răng Hàm Mặt 5 Hạn trả:27-04-2024