DDC 617.6
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Thực hành phục hình răng tháo lắp bán hàm : Sách đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt / Trần Thiên Lộc (Chủ biên), Phạm Lê Hương, Nguyễn Thị Khen, Trần Ngọc Khánh Vân
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Y học, 2011
Mô tả vật lý 178 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp cho sinh viên và các đồng nghiệp trong ngành răng hàm mặt một cách có hệ thống các nguyên tắc căn bản để thực hiện một hàm giả bán phần; từ khâu khám bệnh đến khâu lâm sàng và labo để có được một phục hình hoàn chỉnh. Ngoài ra, sách còn cung cấp phần hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng và giữ gìn hàm giả.
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Từ khóa tự do Phục hình răng tháo lắp bán hàm
Từ khóa tự do Thực hành phục hình răng tháo lắp bán hàm
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Môn học Lâm Sàng Nha Khoa Phục Hồi 1 (OS3261)
Tác giả(bs) CN Trần, Thiên Lộc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Khen
Tác giả(bs) CN Phạm, Lê Hương
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Khánh Vân
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(5): 20102141-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112107
0029
004072922B3-053B-408D-8CD8-5D1A69A8E2C6
005202406070829
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c60.000 VNĐ
039|a20240607083336|bvulh|c20240607083008|dvulh|y20180412102955|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a617.6|bT772 - L811
110 |aBộ Y tế
245 |aThực hành phục hình răng tháo lắp bán hàm : |bSách đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt / |cTrần Thiên Lộc (Chủ biên), Phạm Lê Hương, Nguyễn Thị Khen, Trần Ngọc Khánh Vân
260 |aTp. HCM : |bY học, |c2011
300 |a178 tr. ; |c27 cm.
520 |aCuốn sách cung cấp cho sinh viên và các đồng nghiệp trong ngành răng hàm mặt một cách có hệ thống các nguyên tắc căn bản để thực hiện một hàm giả bán phần; từ khâu khám bệnh đến khâu lâm sàng và labo để có được một phục hình hoàn chỉnh. Ngoài ra, sách còn cung cấp phần hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng và giữ gìn hàm giả.
653 |aRăng hàm mặt
653 |aPhục hình răng tháo lắp bán hàm
653 |aThực hành phục hình răng tháo lắp bán hàm
653|aRăng hàm mặt
690|aLâm Sàng Nha Khoa Phục Hồi 1 (OS3261)
691|aRăng hàm mặt
700 |aTrần, Thiên Lộc
700|aNguyễn, Thị Khen
700|aPhạm, Lê Hương
700|aTrần, Ngọc Khánh Vân
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(5): 20102141-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 4/11/13thumbimage.jpg
890|a5|b28|c1|d42
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102141 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 T772 - L811 Răng Hàm Mặt 1
2 20102142 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 T772 - L811 Răng Hàm Mặt 2
3 20102143 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 T772 - L811 Răng Hàm Mặt 3
4 20102144 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 T772 - L811 Răng Hàm Mặt 4
5 20102145 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.6 T772 - L811 Răng Hàm Mặt 5