DDC 617.645
Tác giả TT Bộ Y Tế
Nhan đề Nha khoa trẻ em : Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt / Trần Thúy Nga (Chủ biên); Phan Thị Thanh Yên, Phan Ái Hùng, Đặng Thị Nhân Hòa
Thông tin xuất bản Y học, 2010
Mô tả vật lý 450 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Sách Nha khoa trẻ em được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế phê duyệt. Sách được các nhà giáo, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Tài liệu là tiền đề để các giáo viên và học sinh các trường có thể áp dụng phương pháp dạy-học tích cực. Cuốn sách được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy-học của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2009. Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy-học chính thức của ngành Y tế.
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Từ khóa tự do Bệnh răng ở trẻ
Từ khóa tự do Nha khoa trẻ em
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Tác giả(bs) CN Trần, Thúy Nga
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Nhân Hòa
Tác giả(bs) CN Phan, Ái Hùng
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Thanh Vân
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(5): 20102161-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112111
00213
004CBD9580F-989F-4871-B639-BBEE46BBED0B
005202202151003
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c93.000 VNĐ
039|a20220215100335|bvulh|c20220215095838|dvulh|y20180412105610|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a617.645|bT772 - N576
110 |aBộ Y Tế
245 |aNha khoa trẻ em : |bSách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt / |cTrần Thúy Nga (Chủ biên); Phan Thị Thanh Yên, Phan Ái Hùng, Đặng Thị Nhân Hòa
260 |bY học, |c2010
300 |a450 tr. ; |c27 cm.
520 |aSách Nha khoa trẻ em được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế phê duyệt. Sách được các nhà giáo, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Tài liệu là tiền đề để các giáo viên và học sinh các trường có thể áp dụng phương pháp dạy-học tích cực. Cuốn sách được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy-học của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2009. Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy-học chính thức của ngành Y tế.
653 |aRăng hàm mặt
653 |aBệnh răng ở trẻ
653 |aNha khoa trẻ em
653|aRăng hàm mặt
691|aRăng hàm mặt
700 |aTrần, Thúy Nga
700|aĐặng, Thị Nhân Hòa
700|aPhan, Ái Hùng
700|aPhan, Thị Thanh Vân
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(5): 20102161-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang04/12042018t/nhakhoatreemthumbimage.jpg
890|a5|b18|c1|d33
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102161 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.645 T772 - N576 Răng Hàm Mặt 1
2 20102162 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.645 T772 - N576 Răng Hàm Mặt 2
3 20102163 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.645 T772 - N576 Răng Hàm Mặt 3
4 20102164 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.645 T772 - N576 Răng Hàm Mặt 4
5 20102165 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.645 T772 - N576 Răng Hàm Mặt 5