DDC 810
Tác giả CN Roald, Daht
Nhan đề Skin and other srories / Daht Roald
Thông tin xuất bản Lon don : Puffin books, 2001
Mô tả vật lý 212 tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Văn học Anh
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201067
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112295
0021
0041E76FBD6-DFC6-49F8-AD0A-FD6158EA0D61
005201804161507
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20180416150937|zHoaitm
041 |aEng
044 |aEnk
082 |a810|bD131
100 |aRoald, Daht
245 |aSkin and other srories / |cDaht Roald
260 |aLon don : |bPuffin books, |c2001
300 |a212 tr. ; |c21cm.
653 |aVăn học
653 |aVăn học Anh
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201067
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201067 Kho sách ngoại văn 810 D131 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào