DDC 618.2
Tác giả TT C.Toy, Eugene
Nhan đề Tình huống lâm sàn phẫu thuật phụ khoa : Eugene C.Toy, Konrad P.Harms, Keith O.Reeves, Cristo Papasakelariou; Nguyễn Duy Tài, MD; Vũ Thị Nhung, MD (dịch)
Thông tin xuất bản H. : Thanh Niên, Mc Graw Hill, 2015
Mô tả vật lý 527 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Đôi nét về Tình huống lâm sàng - Phẫu thuật phụ khoa: “Tình huống lâm sàng – Phẫu thuật phụ khoa” trình bày 40 tình huống lâm sàng dựa trên các chứng cứ y văn mới nhất nhằm minh họa các kiến thức và phương pháp hiện đại nhất trong phẫu thuật phụ khoa. Mỗi tình huống được thiết kế giống như một bệnh nhân ngoài đời thực với những câu hỏi mở. Nhiều lúc bệnh nhân có thể than phiền những vấn đề không liên quan gì đến bệnh lý mà họ bị cả, và đôi khi những thông tin thừa được thêm vào. Phần trả lời bao gồm đáp án vắn tắt, sau đó tiến hành phân tích kỹ bệnh án, hướng dẫn bạn đọc cách tiếp cận vấn đề trong lâm sàng, cuối mỗi chương là phần câu hỏi lượng giá nhằm đánh giá lại kiến thức đã học trong case và phần tài liệu để bạn đọc có thể tham khảo thêm. Hầu hết những thông tin được đưa ra trong sách đều có đính kèm độ mạnh của chứng cứ (cho đến thời điểm hiện tại).
Từ khóa tự do Tình huống lâm sàn phẫu thuật phụ khoa
Tác giả(bs) CN Papasakelariou, Cristo
Tác giả(bs) CN O.Reeves, , Keith
Tác giả(bs) CN P.Harms, Konrad
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20102467-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112404
0022
004D7DC2757-6435-43DF-9A0C-3903DABEF728
005201804171346
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c279.000 VNĐ
039|a20180417134845|btanht|c20180417134653|dtanht|y20180417134423|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a618.2|bT756
110 |aC.Toy, Eugene
245 |aTình huống lâm sàn phẫu thuật phụ khoa : |bEugene C.Toy, Konrad P.Harms, Keith O.Reeves, Cristo Papasakelariou; Nguyễn Duy Tài, MD; Vũ Thị Nhung, MD (dịch)
260 |aH. : |bThanh Niên, Mc Graw Hill, |c2015
300 |a527 tr. ; |c21 cm.
520|aĐôi nét về Tình huống lâm sàng - Phẫu thuật phụ khoa: “Tình huống lâm sàng – Phẫu thuật phụ khoa” trình bày 40 tình huống lâm sàng dựa trên các chứng cứ y văn mới nhất nhằm minh họa các kiến thức và phương pháp hiện đại nhất trong phẫu thuật phụ khoa. Mỗi tình huống được thiết kế giống như một bệnh nhân ngoài đời thực với những câu hỏi mở. Nhiều lúc bệnh nhân có thể than phiền những vấn đề không liên quan gì đến bệnh lý mà họ bị cả, và đôi khi những thông tin thừa được thêm vào. Phần trả lời bao gồm đáp án vắn tắt, sau đó tiến hành phân tích kỹ bệnh án, hướng dẫn bạn đọc cách tiếp cận vấn đề trong lâm sàng, cuối mỗi chương là phần câu hỏi lượng giá nhằm đánh giá lại kiến thức đã học trong case và phần tài liệu để bạn đọc có thể tham khảo thêm. Hầu hết những thông tin được đưa ra trong sách đều có đính kèm độ mạnh của chứng cứ (cho đến thời điểm hiện tại).
653|aTình huống lâm sàn phẫu thuật phụ khoa
700|a Papasakelariou, Cristo
700|aO.Reeves, , Keith
700|aP.Harms, Konrad
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20102467-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang04/17042018m/lâmsangthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102467 Kho sách chuyên ngành ĐS 618.2 T756 Sách tham khảo 1
2 20102468 Kho sách chuyên ngành ĐS 618.2 T756 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào