DDC 618.9207
Tác giả CN Lê, Nam Trà
Nhan đề Bài giảng nhi khoa, Tập 1 / Lê Nam Trà
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2001
Mô tả vật lý 331 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Bài giảng Nhi Khoa được xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi theo tinh thần cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập I. Bào gồm chương Nhi khoa đại cương trong đó có bổ sung phần Bệnh lý di truyền trẻ em, mà các lần xuất bản trước chưa có và các chương: Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hóa, Hô hấp.
Từ khóa tự do Bài giảng nhi khoa
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20102472, 20102491
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112408
0022
004BF7AB5ED-8408-4E89-9758-76258C4D2890
005201804171406
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |c35.000 VNĐ
039|a20180417140814|btanht|y20180417140318|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a618.9207|bL433 - T758
100 |aLê, Nam Trà
245 |aBài giảng nhi khoa, |pTập 1 / |cLê Nam Trà
250 |aTái bản lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung
260 |aH. : |bY học, |c2001
300 |a331 tr. ; |c27 cm.
520 |aBài giảng Nhi Khoa được xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi theo tinh thần cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập I. Bào gồm chương Nhi khoa đại cương trong đó có bổ sung phần Bệnh lý di truyền trẻ em, mà các lần xuất bản trước chưa có và các chương: Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hóa, Hô hấp.
653 |aBài giảng nhi khoa
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20102472, 20102491
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102472 Kho sách chuyên ngành ĐS 618.9207 L433 - T758 Sách tham khảo 1
2 20102491 Kho sách chuyên ngành ĐS 618.9207 L433 - T758 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào