• Sách Tham Khảo
  • 620 C564
    Chuyên đề tim mạch - nội tiết - nội tiết Thần kinh Tâm thần /
DDC 620
Nhan đề Chuyên đề tim mạch - nội tiết - nội tiết Thần kinh Tâm thần / Nhà xuất bản y học
Thông tin xuất bản Tp. HCm : Y học, 2001
Mô tả vật lý 97 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Thần kinh Tâm thần
Từ khóa tự do Chuyên đề tim mạch - nội tiết - nội tiết
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(1): 20102473
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112409
0022
004AF2A63AC-97CD-4A42-8B87-3EA61627FC26
005201804171405
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20180417140739|btanht|y20180417140641|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a620|bC564
245 |aChuyên đề tim mạch - nội tiết - nội tiết Thần kinh Tâm thần / |cNhà xuất bản y học
260 |aTp. HCm : |bY học, |c2001
300 |a97 tr. ; |c27 cm.
653 |a Thần kinh Tâm thần
653 |aChuyên đề tim mạch - nội tiết - nội tiết
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(1): 20102473
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102473 Kho sách chuyên ngành ĐS 620 C564 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào