• Luận Văn Luận Án
  • 657 D584 - T367
    Luận văn Thạc sĩ: Đo lường sự hài lòng chất lượng chăm sóc sức khỏa bệnh nhâ lao/HIV của Tổ chống lao Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh /
DDC 657
Tác giả CN Đinh, Ngọc Phương Thảo
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn Thạc sĩ: Đo lường sự hài lòng chất lượng chăm sóc sức khỏa bệnh nhâ lao/HIV của Tổ chống lao Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh / Đinh Ngọc Phương Thảo; Cao Ngọc Nga (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2013
Mô tả vật lý 134 tr. ; 29 cm.
Tác giả(bs) CN Cao, Ngọc Nga
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(4): 10108329, 10108572, 10108581, 10108806
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112829
0024
0049042375F-ED93-4352-88A5-894539ACA8C5
005201805251327
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20180525132851|bdiepbnh|c20180517102039|ddiepbnh|y20180517101432|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657|bD584 - T367
100 |aĐinh, Ngọc Phương Thảo
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn Thạc sĩ: Đo lường sự hài lòng chất lượng chăm sóc sức khỏa bệnh nhâ lao/HIV của Tổ chống lao Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh / |cĐinh Ngọc Phương Thảo; Cao Ngọc Nga (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2013
300 |a134 tr. ; |c29 cm.
700 |aCao, Ngọc Nga
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(4): 10108329, 10108572, 10108581, 10108806
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/15052018d/đinh ngọc phương thảothumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108329 Kho sách chuyên ngành 657 D584 - T367 Luận án luận văn 1
2 10108581 Kho sách chuyên ngành 657 D584 - T367 Luận án luận văn 3
3 10108572 Kho sách chuyên ngành 657 D584 - T367 Luận án luận văn 2
4 10108806 Kho sách chuyên ngành 657 D584 - T367 Luận án luận văn 4

Không có liên kết tài liệu số nào