• Luận Văn Luận Án
  • 657 L433 - T588
    Luận văn Thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả Marketing của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thực phẩm tại Tp. HCM /
DDC 657
Tác giả CN Lê, Vinh Hoài Tịnh
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn Thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả Marketing của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thực phẩm tại Tp. HCM / Lê Vinh Hoài Tịnh; Trần Thị Út (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2011
Mô tả vật lý 83 tr. ; 29 cm.
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Út
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10108336, 10108797
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112835
0024
004745AF3CC-C78A-4219-AAAB-A0E5EDC91582
005201806061458
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180606150001|bHOAITM|c20180517110458|ddiepbnh|y20180517105941|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657|bL433 - T588
100 |aLê, Vinh Hoài Tịnh
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn Thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả Marketing của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thực phẩm tại Tp. HCM / |cLê Vinh Hoài Tịnh; Trần Thị Út (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2011
300 |a83 tr. ; |c29 cm.
700 |aTrần, Thị Út
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10108336, 10108797
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/0606nhu/le vinh hoai tinhthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108336 Kho sách chuyên ngành 657 L433 - T588 Luận án luận văn 1
2 10108797 Kho sách chuyên ngành 657 L433 - T588 Luận án luận văn 2

Không có liên kết tài liệu số nào