• Luận Văn Luận Án
  • 657 P534 - C539
    Luận văn thạc sĩ: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa /
DDC 657
Tác giả CN Phạm, Văn Chinh
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa / Phạm Văn Chinh; Nguyến Văn Ngãi (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 84 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Hoạch định chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và tồn tại của khu du lịch...
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Khu du lịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Ngãi
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10108681, 10108704
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113071
0024
00429D44009-8D41-4A0B-ABD6-8826D941D66A
005202006291425
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200629142744|bthuylv2|c20200610152101|dthuylv2|y20180605152639|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657 |bP534 - C539
100 |aPhạm, Văn Chinh
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa / |cPhạm Văn Chinh; Nguyến Văn Ngãi (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a84 tr. ; |c29 cm.
520 |aHoạch định chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và tồn tại của khu du lịch...
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aKhu du lịch
700 |aNguyễn Văn Ngãi
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10108681, 10108704
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/10122018m/2019/thang 8/1208/phamvanchinh_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108704 Kho sách chuyên ngành 657 P534 - C539 Luận án luận văn 2
2 10108681 Kho sách chuyên ngành 657 P534 - C539 Luận án luận văn 1