• Luận Văn Luận Án
  • 657 H678 - D232
    Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cảm nhận dịch vụ hành chính công tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Đồng Tháp /
DDC 657
Tác giả CN Hồ, Đỗ Đạt
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cảm nhận dịch vụ hành chính công tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Đồng Tháp / Hồ Đỗ Đạt; Mai Thị Trúc Ngân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 64 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Luận văn ''Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cảm nhận dịch vụ hành chính công tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Đồng Tháp'' được thực hiện nhằm đánh giá...
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Dịch vụ hành chính
Tác giả(bs) CN Mai Thị Trúc Ngân
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10108747, 10108810
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113106
0024
004D05B4ACE-C965-41AE-9735-95025926715E
005202006220949
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200622095138|bhoaitm|c20200622095107|dhoaitm|y20180606113625|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657|bH678 - D232
100|aHồ, Đỗ Đạt
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cảm nhận dịch vụ hành chính công tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Đồng Tháp / |cHồ Đỗ Đạt; Mai Thị Trúc Ngân (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a64 tr. ; |c29 cm.
520 |aLuận văn ''Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cảm nhận dịch vụ hành chính công tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Đồng Tháp'' được thực hiện nhằm đánh giá...
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aDịch vụ hành chính
700 |aMai Thị Trúc Ngân
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10108747, 10108810
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/hododat_001thumbimage.jpg
890|a2|b2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108747 Kho sách chuyên ngành 657 H678 - D232 Luận án luận văn 1
2 10108810 Kho sách chuyên ngành 657 H678 - D232 Luận án luận văn 2 Hạn trả:29-08-2018