• Luận Văn Luận Án
  • 490 N576 - H678
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Tìm hiểu cuộc thi năng lực Nhật ngữ và việc dạy học tiếng Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay /
DDC 490
Tác giả CN Nguyễn, Thị Khánh Hà
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Tìm hiểu cuộc thi năng lực Nhật ngữ và việc dạy học tiếng Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / Nguyễn Thị Khánh Hà; Điều Thị Bích Hải (GIảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2006
Mô tả vật lý 47 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Qua hơn 30 năm chính thức quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, đã có nhiều thành tựu quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước....
Từ khóa tự do Nhật Bản học
Từ khóa tự do Năng lực Nhật ngữ
Tác giả(bs) CN Điều, Thị Bích Hải
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109226
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113462
0024
004C360C57A-651F-4F3B-A747-C1D17F43D439
005201806140841
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20180614084300|bHoaitm|y20180614083035|zHoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a490|bN576 - H678
100 |aNguyễn, Thị Khánh Hà
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Tìm hiểu cuộc thi năng lực Nhật ngữ và việc dạy học tiếng Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / |cNguyễn Thị Khánh Hà; Điều Thị Bích Hải (GIảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2006
300 |a47 tr. ; |c29 cm.
520 |aQua hơn 30 năm chính thức quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, đã có nhiều thành tựu quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước....
653 |aNhật Bản học
653 |aNăng lực Nhật ngữ
700 |aĐiều, Thị Bích Hải
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109226
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/sumun1406/nguyen thi khanh hathumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109226 Kho sách chuyên ngành 490 N576 - H678 Luận án luận văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào