DDC 495.922
Nhan đề Từ điển Anh - Anh - Việt : 165.000 từ / Ban biên soạn chuyên từ điển: New era
Nhan đề khác English - English - Vietnamese dictionary
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2010
Mô tả vật lý 1536 tr. ; 18 cm.
Tóm tắt Giải thích rõ ràng, cập nhật nhiều từ mới và tiện lợi tra cứu hơn 165.000 từ.
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Anh Anh Việt
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109867
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113768
0022
004A18A0CC0-5167-420C-84F5-12E5FED0121E
005201807121435
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180712143626|bdiepbnh|c20180711154047|ddiepbnh|y20180710144519|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a495.922|bT883
245 |aTừ điển Anh - Anh - Việt : |b165.000 từ / |cBan biên soạn chuyên từ điển: New era
246|aEnglish - English - Vietnamese dictionary
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2010
300 |a1536 tr. ; |c18 cm.
520 |aGiải thích rõ ràng, cập nhật nhiều từ mới và tiện lợi tra cứu hơn 165.000 từ.
653 |aTừ điển
653 |aAnh Anh Việt
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109867
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 7/110718/tu dien_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109867 Kho sách chuyên ngành 495.922 T883 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào