DDC 398.209597
Nhan đề Sok kao prăck, kao kông / Điểu Klung (nghệ nhân hát kể); Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi, Vũ Đức Cường ( sưu tầm); Điểu Kâu ( phiên âm, dịch); Bùi Thiên Thai ( biên tập văn học)
Nhan đề khác Lấy hoa bạc, hoa đồng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2005
Mô tả vật lý 927 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về sử thi Mơ Nông, và một số tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng sử thi Mơ Nông.
Từ khóa tự do Sử thi Mơ Nông
Từ khóa tự do Sử thi Tây Nguyên
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109876
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113772
0022
0041E62DE2B-62AE-4CE6-A184-424C8451FDE3
005201807111445
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180711144628|bdiepbnh|y20180710160227|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a398.209597|bS683
245 |aSok kao prăck, kao kông / |cĐiểu Klung (nghệ nhân hát kể); Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi, Vũ Đức Cường ( sưu tầm); Điểu Kâu ( phiên âm, dịch); Bùi Thiên Thai ( biên tập văn học)
246|aLấy hoa bạc, hoa đồng
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2005
300 |a927 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu khái quát về sử thi Mơ Nông, và một số tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng sử thi Mơ Nông.
653 |aSử thi Mơ Nông
653 |aSử thi Tây Nguyên
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109876
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 7/110718/sok_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109876 Kho sách chuyên ngành 398.209597 S683 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào