• Sách Tham Khảo
  • 306 G434
    Giao lưu thanh thiếu niên giữa hai chính phủ hàn quốc việt nam năm 2000
DDC 306
Nhan đề Giao lưu thanh thiếu niên giữa hai chính phủ hàn quốc việt nam năm 2000
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2002
Mô tả vật lý 131 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu TTS ghi: Bộ văn hóa và du lịch Đại Hàn Dân Quốc đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Tóm tắt Phản ánh chân thực những gì mà 20 sinh viên Hàn Quốc đã chứng kiến và cảm nhận được trong chuyến thăm Việt Nam.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Giao lưu văn hóa
Từ khóa tự do Hàn Quốc - Việt Nam
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110041
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113894
0022
004B5D82ACE-64A9-461D-A8D7-6586D5A2182F
005201808101022
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20180810102336|bhoaitm|y20180809095628|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a306|bG434
245 |aGiao lưu thanh thiếu niên giữa hai chính phủ hàn quốc việt nam năm 2000
260 |aH. : |bThanh niên, |c2002
300 |a131 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu TTS ghi: Bộ văn hóa và du lịch Đại Hàn Dân Quốc đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
520 |aPhản ánh chân thực những gì mà 20 sinh viên Hàn Quốc đã chứng kiến và cảm nhận được trong chuyến thăm Việt Nam.
653 |aVăn hóa
653 |aGiao lưu văn hóa
653 |aHàn Quốc - Việt Nam
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110041
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 8/10082018/giao lưu_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110041 Kho sách chuyên ngành 306 G434 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào