• Luận Văn Luận Án
  • 621.382 P534 - P577
    Luận văn thạc sĩ: Điều khiển thiết bị bằng giọng nói với RASPBERRY P12 /
DDC 621.382
Tác giả CN Phạm, Kim Phượng
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Điều khiển thiết bị bằng giọng nói với RASPBERRY P12 / Phạm Kim Phượng; Bùi Văn Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2016
Mô tả vật lý 101 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do RASPBERRY P12
Từ khóa tự do Xử lý giọng nói
Tác giả(bs) CN Bùi, Văn Minh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10110140-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113948
0024
004B370EE97-C621-478E-83BA-72FCD3AA2B8C
005201901221054
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190122105601|bdiepbnh|y20180906132359|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
082 |a621.382|bP534 - P577
100 |aPhạm, Kim Phượng
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Điều khiển thiết bị bằng giọng nói với RASPBERRY P12 / |cPhạm Kim Phượng; Bùi Văn Minh (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2016
300 |a101 tr. ; |c29 cm.
653 |aRASPBERRY P12
653 |aXử lý giọng nói
700 |aBùi, Văn Minh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10110140-1
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/luanvan/2019/thang01/diep2201/phamkimphuong/phamkimphuong_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110140 Kho sách chuyên ngành 621.382 P534 - P577 Luận án luận văn 1
2 10110141 Kho sách chuyên ngành 621.382 P534 - P577 Luận án luận văn 2