DDC 620.112
Tác giả CN Bùi, Trọng Lựu
Nhan đề Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
Mô tả vật lý 443 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Hướng dẫn làm hệ thống bài tập về sức bền vật liệu
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sức bền vật liệu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Vượng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110183
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113965
0022
0043A83445B-0226-4F60-A420-365BF20AEBF0
005201810051533
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c86.000 VNĐ
039|y20181005153347|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a620.112|bB932 - L975
100 |aBùi, Trọng Lựu
245 |aBài tập sức bền vật liệu / |cBùi Trọng Lựu
250 |aTái bản lần thứ 13
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2012
300 |a443 tr. ; |c27 cm.
520 |aHướng dẫn làm hệ thống bài tập về sức bền vật liệu
653 |aBài tập
653 |aSức bền vật liệu
700 |aNguyễn, Văn Vượng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110183
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang 10/diep/1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110183 Kho sách chuyên ngành 620.112 B932 - L975 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào