DDC 691
Tác giả CN Phùng, Văn Lự
Nhan đề Vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
Nhan đề Viết theo chương trình đã được hội đồng môn học ngành xây dựng thông qua
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười bảy
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1993
Mô tả vật lý 348 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu toàn diện về chủng loại, đặc điểm, sức chịu tải và cách tính toán sử dụng vật liệu đất, gỗ, kim loại, bêtông, gạch đá
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Gạch
Tác giả(bs) CN Phạm, Duy Hữu
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110187
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113969
0021
00429A7EF78-885F-4C71-9BFA-269E3804F5EB
005201811081444
008081223s1993 vm| vie
0091 0
020|c44.000 VNĐ
039|a20181108144423|bdiepbnh|y20181010142153|zdiepbnh
041 |aVie
044 |avn
082 |a691|bP577 - L926
100 |aPhùng, Văn Lự
245 |aVật liệu xây dựng / |cPhùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
245|bViết theo chương trình đã được hội đồng môn học ngành xây dựng thông qua
250|aTái bản lần thứ mười bảy
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1993
300 |a348 tr. ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu toàn diện về chủng loại, đặc điểm, sức chịu tải và cách tính toán sử dụng vật liệu đất, gỗ, kim loại, bêtông, gạch đá
653 |aVật liệu xây dựng
653 |aBê tông
653 |aGạch
700 |aPhạm, Duy Hữu
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110187
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 11/08112018/vật liệu xây dựng_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110187 Kho sách chuyên ngành 691 P577 - L926 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào