DDC 540
Tác giả CN Phan, An
Nhan đề Hóa đại cương : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / Phan An, Nguyễn Sĩ Đắc, Lê Hữu Trí
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 219 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt rình bày về cấu tạo nguyên tử, liên kết hoá học và cấu tạo phân tử, nhiệt động học, động hoá học, dung dịch, chất điện ly, dung dịch keo, điện hoá học
Từ khóa tự do Hóa đại cương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Sĩ Đắc
Tác giả(bs) CN Lê, Hữu Trí
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110189
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113971
0022
004292F8B3E-A3C0-4EE5-9FE4-308D6EC973F0
005201811071421
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c65.000 VNĐ
039|a20181107142125|bdiepbnh|y20181107134930|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a540|bP535 - A531
100 |aPhan, An
245 |aHóa đại cương : |bDùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / |cPhan An, Nguyễn Sĩ Đắc, Lê Hữu Trí
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2017
300 |a219 tr. ; |c27 cm.
520 |arình bày về cấu tạo nguyên tử, liên kết hoá học và cấu tạo phân tử, nhiệt động học, động hoá học, dung dịch, chất điện ly, dung dịch keo, điện hoá học
653 |aHóa đại cương
700 |a Nguyễn, Sĩ Đắc
700|aLê, Hữu Trí
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110189
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 11/07112018/hóa đại cương_001thumbimage.jpg
890|a1|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110189 Kho sách chuyên ngành 540 P535 - A531 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào