DDC 624.17
Tác giả CN Lều, Thọ Trình
Nhan đề Cơ học kết cấu : Hệ tĩnh định, Tập 1 / Lều Thọ Trình
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2014
Mô tả vật lý 219 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày kỹ năng tính toán kết cấu như: phương pháp lực và cách tính hệ phẳng siêu tĩnh; phương pháp chuyển vị và cách tính hệ phẳng siêu động; phương pháp hỗn hợp và liên hợp; phương pháp phân phối mômen; phương pháp tính gần đúng; phương pháp động học; cách tính theo trạng thái giới hạn
Từ khóa tự do Cơ học kết cấu
Từ khóa tự do Hệ siêu tĩnh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110195
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113978
0021
0045E2356DF-3943-49A7-BD46-6F1C5CD1EB8D
005201811141435
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c62.000 VNĐ
039|a20181114143525|bthuylv|c20181109152358|dhoaitm|y20181109152256|zhoaitm
041 |aVie
044 |aVn
082 |a624.17|bL652 - T833
100 |aLều, Thọ Trình
245 |aCơ học kết cấu : |bHệ tĩnh định, |pTập 1 / |cLều Thọ Trình
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bKhoa học kỹ thuật, |c2014
300 |a219 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày kỹ năng tính toán kết cấu như: phương pháp lực và cách tính hệ phẳng siêu tĩnh; phương pháp chuyển vị và cách tính hệ phẳng siêu động; phương pháp hỗn hợp và liên hợp; phương pháp phân phối mômen; phương pháp tính gần đúng; phương pháp động học; cách tính theo trạng thái giới hạn
653 |aCơ học kết cấu
653 |aHệ siêu tĩnh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110195
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 11/14112018/cơ học kết cấu tập 1_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110195 Kho sách chuyên ngành 624.17 L652 - T833 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào