• Luận Văn Thạc Sĩ
  • 670.285 D631 - K477
    Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ trợ giúp chẩn đoán bệnh lão khoa /
DDC 670.285
Tác giả CN Đoàn, Hùng Kiệt
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ trợ giúp chẩn đoán bệnh lão khoa / Đoàn Hùng Kiệt; Trương Hải Bằng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 100 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Trình bày về bệnh học, trí tuệ nhân tạo, cơ sở tri thức; Xây dựng hệ trợ giúp chẩn đoán.
Từ khóa tự do Chẩn đoán bệnh
Từ khóa tự do Khoa học máy tính
Tác giả(bs) CN Trương, Hải Bằng (Hướng dẫn khoa học)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110270
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114018
0024
004108D5584-B4F0-4E32-8923-787CD26D84D6
005202006161510
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200616151205|bhoaitm|c20200602153902|dhoaitm|y20181217155928|zhoaitm
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVn
082 |a670.285|bD631 - K477
100 |aĐoàn, Hùng Kiệt
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ trợ giúp chẩn đoán bệnh lão khoa / |cĐoàn Hùng Kiệt; Trương Hải Bằng (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a100 tr. ; |c29 cm.
520 |aTrình bày về bệnh học, trí tuệ nhân tạo, cơ sở tri thức; Xây dựng hệ trợ giúp chẩn đoán.
653 |aChẩn đoán bệnh
653 |aKhoa học máy tính
700 |aTrương, Hải Bằng (Hướng dẫn khoa học)
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110270
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/10122018m/2018/1912/doanhungkiet_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110270 Kho sách chuyên ngành 670.285 D631 - K477 Luận án luận văn 1