DDC 658.3
Tác giả CN Trần, Kim Dung
Nhan đề Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung
Lần xuất bản Tái bản lần 10
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Tài chính, 2018
Mô tả vật lý 587 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Human resource management
Tóm tắt Làm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi...
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Nhân lực
Từ khóa tự do Quản trị nguồn nhân lực
Môn học Quản trị nguồn nhân lực
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(6): 10110421, 10115126-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114127
0022
004813C3843-64C2-4CAD-AD7D-5F171A639E47
005201901081548
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047918638|c145.000 vnđ
039|a20190108154856|bhoaitm|y20190107091125|zhoaitm
040 |aĐHQTHB
041 |avie
044 |avn
082 |a658.3|bT772 - D916
100 |aTrần, Kim Dung
245 |aQuản trị nguồn nhân lực / |cTrần Kim Dung
250 |aTái bản lần 10
260 |aTp.HCM : |bTài chính, |c2018
300 |a587 tr. ; |c24 cm.
500 |aHuman resource management
520 |aLàm thế nào để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả là vấn đề khó khăn và thử thách lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi...
653 |aQuản trị
653 |aNhân lực
653 |aQuản trị nguồn nhân lực
690 |aQuản trị nguồn nhân lực
691 |aQuản trị kinh doanh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(6): 10110421, 10115126-30
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/080119/quản trị nguồn nhân lực_001thumbimage.jpg
890|a6|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110421 Kho sách chuyên ngành 658.3 T772 - D916 Sách tham khảo 1
2 10115126 Kho sách chuyên ngành 658.3 T772 - D916 Sách tham khảo 2
3 10115127 Kho sách chuyên ngành 658.3 T772 - D916 Sách tham khảo 3
4 10115128 Kho sách chuyên ngành 658.3 T772 - D916 Sách tham khảo 4
5 10115129 Kho sách chuyên ngành 658.3 T772 - D916 Sách tham khảo 5
6 10115130 Kho sách chuyên ngành 658.3 T772 - D916 Sách tham khảo 6

Không có liên kết tài liệu số nào