• Giáo Trình
  • 372.21 D584 - T364
    Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non :
DDC 372.21
Tác giả CN Đinh, Hồng Thái
Nhan đề Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non : Dùng cho đào tạo cử nhân giáo dục mầm non / Đinh Hồng Thái
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2017
Mô tả vật lý 244 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về ngôn ngữ và sự phát triển ngôn ngữ trẻ em tuổi mầm non; Dạy trẻ nhận biết - tập nói ba năm đầu; Phát triển ngôn ngữ tuổi mẫu giáo; Chuẩn bị khả năng tiền đọc - viết tuồi mầm non
Từ khóa tự do Mầm non
Từ khóa tự do Giáo trình phát triển ngôn ngữ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ tuổi mầm non
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10110649-53, 10114868-77
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114337
0021
0046E1EA61E-9BCF-4FF4-B813-F8F633372912
005201909161404
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045406335|c54.000 VNĐ
039|a20190916140540|bdiepbnh|c20190110152125|dhoaitm|y20190110152015|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a372.21|bD584 - T364
100 |aĐinh, Hồng Thái
245 |aGiáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non : |bDùng cho đào tạo cử nhân giáo dục mầm non / |cĐinh Hồng Thái
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2017
300 |a244 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày khái quát về ngôn ngữ và sự phát triển ngôn ngữ trẻ em tuổi mầm non; Dạy trẻ nhận biết - tập nói ba năm đầu; Phát triển ngôn ngữ tuổi mẫu giáo; Chuẩn bị khả năng tiền đọc - viết tuồi mầm non
653 |aMầm non
653 |aGiáo trình phát triển ngôn ngữ
653 |aNgôn ngữ tuổi mầm non
691 |aGiáo dục Mầm Non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10110649-53, 10114868-77
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/giaotrinh/tan3/4thumbimage.jpg
890|a15|b11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110649 Kho sách chuyên ngành 372.21 D584 - T364 Giáo trình 1
2 10110650 Kho sách chuyên ngành 372.21 D584 - T364 Giáo trình 2
3 10110651 Kho sách chuyên ngành 372.21 D584 - T364 Giáo trình 3
4 10110652 Kho sách chuyên ngành 372.21 D584 - T364 Giáo trình 4 Hạn trả:07-10-2020
5 10110653 Kho sách chuyên ngành 372.21 D584 - T364 Giáo trình 5
6 10114868 Kho sách chuyên ngành 372.21 D584 - T364 Giáo trình 6
7 10114869 Kho sách chuyên ngành 372.21 D584 - T364 Giáo trình 7
8 10114870 Kho sách chuyên ngành 372.21 D584 - T364 Giáo trình 8
9 10114871 Kho sách chuyên ngành 372.21 D584 - T364 Giáo trình 9
10 10114872 Kho sách chuyên ngành 372.21 D584 - T364 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào