• Giáo Trình
  • 372.21 N576 - T968
    Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non /
DDC 372.21
Tác giả TT Nguyễn, Ánh Tuyết
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non / Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên); Đinh Văn Vang, Lê Thị Kim Anh
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 140 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề cơ bản, hiện đại về việc nghiên cứu trẻ em từ các quan điểm tiếp cận mang tính chất định hướng của phương pháp luận đến các phương pháp nghiên cứu cụ thể. Ngoài ra còn giới thiệu cách tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học, một luận án hay một luận văn
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Từ khóa tự do Khoa học giáo dục mầm non
Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Vang
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Kim Anh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10110961-5, 10115057-66
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114366
0021
004F6A1A442-3919-4DAE-9CC7-E54A589984CF
005201901101722
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045407752|c40.000 VNĐ
039|a20190110172345|bhoaitm|y20190110172259|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a372.21|bN576 - T968
110 |aNguyễn, Ánh Tuyết
245 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non / |cNguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên); Đinh Văn Vang, Lê Thị Kim Anh
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2018
300 |a140 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu những vấn đề cơ bản, hiện đại về việc nghiên cứu trẻ em từ các quan điểm tiếp cận mang tính chất định hướng của phương pháp luận đến các phương pháp nghiên cứu cụ thể. Ngoài ra còn giới thiệu cách tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học, một luận án hay một luận văn
653 |aGiáo dục
653 |aPhương pháp nghiên cứu
653 |aKhoa học giáo dục mầm non
691 |aGiáo dục Mầm Non
700 |aĐinh, Văn Vang
700|aLê, Thị Kim Anh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10110961-5, 10115057-66
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/giaotrinh/tan3/18thumbimage.jpg
890|a15|b27
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110961 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - T968 Giáo trình 1
2 10110962 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - T968 Giáo trình 2
3 10110963 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - T968 Giáo trình 3
4 10110964 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - T968 Giáo trình 4
5 10110965 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - T968 Giáo trình 5
6 10115057 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - T968 Giáo trình 6
7 10115058 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - T968 Giáo trình 7
8 10115059 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - T968 Giáo trình 8
9 10115060 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - T968 Giáo trình 9
10 10115061 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - T968 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào