• Giáo Trình
  • 372.21 Đ182 - P577
    Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non /
DDC 372.21
Tác giả CN Đặng, Hồng Phương
Nhan đề Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non / Đặng Hồng Phương
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2017
Mô tả vật lý 143 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Đề cập đến ba vấn đề: Cơ sở lí luận, hệ thống các phương pháp và quá trình hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non
Từ khóa tự do Vận động
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10110833-7, 10115047-56
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114378
0021
0048CDFF9CB-6B83-434D-AFCA-615645D68A6C
005201909181206
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045405086|c35.000 VNĐ
039|a20190918120732|bhoaitm|y20190110184710|zdiepbnh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a372.21|bĐ182 - P577
100 |aĐặng, Hồng Phương
245 |aPhương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non / |cĐặng Hồng Phương
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2017
300 |a143 tr. ; |c24 cm.
520 |aĐề cập đến ba vấn đề: Cơ sở lí luận, hệ thống các phương pháp và quá trình hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non
653 |aVận động
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aGiáo dục mầm non
691 |aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10110833-7, 10115047-56
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 9/180919d/2thumbimage.jpg
890|a15|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110833 Kho sách chuyên ngành 372.21 Đ182 - P577 Giáo trình 1
2 10110834 Kho sách chuyên ngành 372.21 Đ182 - P577 Giáo trình 2
3 10110835 Kho sách chuyên ngành 372.21 Đ182 - P577 Giáo trình 3
4 10110836 Kho sách chuyên ngành 372.21 Đ182 - P577 Giáo trình 4
5 10110837 Kho sách chuyên ngành 372.21 Đ182 - P577 Giáo trình 5
6 10115047 Kho sách chuyên ngành 372.21 Đ182 - P577 Giáo trình 6
7 10115048 Kho sách chuyên ngành 372.21 Đ182 - P577 Giáo trình 7 Hạn trả:02-10-2020
8 10115049 Kho sách chuyên ngành 372.21 Đ182 - P577 Giáo trình 8
9 10115050 Kho sách chuyên ngành 372.21 Đ182 - P577 Giáo trình 9
10 10115051 Kho sách chuyên ngành 372.21 Đ182 - P577 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào