• Giáo Trình
  • 372.21 D182 - P577
    Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non /
DDC 372.21
Tác giả CN Đặng, Hồng Phương
Nhan đề Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non / Đặng Hồng Phương
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 279 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giúp sinh viên của các trường Đại học Sư phạm nắm vững lí luận và kỹ năng thực hành để thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất cho trẻ. Ngoài ra còn cung cấp thông tin về những vấn đề đổi mới trong lĩnh vực giáo dục thể chất.
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Từ khóa tự do Giáo trình lí luận giáo dục
Từ khóa tự do Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(17): 10110889-93, 10114738-47, 10118707-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114390
0021
00443759962-F3CD-487F-886D-B66802657446
005201901101913
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045406922|c65.000 VNĐ
039|a20190110191427|bhoaitm|y20190110191327|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a372.21|bD182 - P577
100 |aĐặng, Hồng Phương
245 |aGiáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non / |cĐặng Hồng Phương
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2018
300 |a279 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiúp sinh viên của các trường Đại học Sư phạm nắm vững lí luận và kỹ năng thực hành để thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất cho trẻ. Ngoài ra còn cung cấp thông tin về những vấn đề đổi mới trong lĩnh vực giáo dục thể chất.
653 |aGiáo dục mầm non
653 |aGiáo trình lí luận giáo dục
653 |aPhương pháp giáo dục thể chất cho trẻ
691 |aGiáo dục Mầm Non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(17): 10110889-93, 10114738-47, 10118707-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/giaotrinh/tan3/28thumbimage.jpg
890|a17|b22|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110889 Kho sách chuyên ngành 372.21 D182 - P577 Giáo trình 1
2 10110890 Kho sách chuyên ngành 372.21 D182 - P577 Giáo trình 2
3 10110891 Kho sách chuyên ngành 372.21 D182 - P577 Giáo trình 3
4 10110892 Kho sách chuyên ngành 372.21 D182 - P577 Giáo trình 4
5 10110893 Kho sách chuyên ngành 372.21 D182 - P577 Giáo trình 5
6 10114738 Kho sách chuyên ngành 372.21 D182 - P577 Giáo trình 6
7 10114739 Kho sách chuyên ngành 372.21 D182 - P577 Giáo trình 7
8 10114740 Kho sách chuyên ngành 372.21 D182 - P577 Giáo trình 8
9 10114741 Kho sách chuyên ngành 372.21 D182 - P577 Giáo trình 9
10 10114742 Kho sách chuyên ngành 372.21 D182 - P577 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào