• Giáo Trình
  • 372.21 D631 - L719
    Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian /
DDC 372.21
Tác giả CN Đỗ, Thị Minh Liên
Nhan đề Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian / Đỗ Thị Minh Liên
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 103 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí luận, phương pháp và tiến trình dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian
Từ khóa tự do Dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian
Từ khóa tự do Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10110952-6, 10114778-87
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114407
0021
0043A157A93-0523-44F4-BF21-03B9FBE2CC8A
005201901101954
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045407653|c30.000 VNĐ
039|a20190110195537|bhoaitm|y20190110195451|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a372.21|bD631 - L719
100 |aĐỗ, Thị Minh Liên
245 |aPhương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian / |cĐỗ Thị Minh Liên
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2018
300 |a103 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày cơ sở lí luận, phương pháp và tiến trình dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian
653 |aDạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian
653 |aPhương pháp dạy trẻ mẫu giáo
691 |aGiáo dục Mầm Non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10110952-6, 10114778-87
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/giaotrinh/tan3/04thumbimage.jpg
890|a15|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110952 Kho sách chuyên ngành 372.21 D631 - L719 Giáo trình 1
2 10110953 Kho sách chuyên ngành 372.21 D631 - L719 Giáo trình 2
3 10110954 Kho sách chuyên ngành 372.21 D631 - L719 Giáo trình 3
4 10110955 Kho sách chuyên ngành 372.21 D631 - L719 Giáo trình 4
5 10110956 Kho sách chuyên ngành 372.21 D631 - L719 Giáo trình 5
6 10114778 Kho sách chuyên ngành 372.21 D631 - L719 Giáo trình 6
7 10114779 Kho sách chuyên ngành 372.21 D631 - L719 Giáo trình 7
8 10114780 Kho sách chuyên ngành 372.21 D631 - L719 Giáo trình 8
9 10114781 Kho sách chuyên ngành 372.21 D631 - L719 Giáo trình 9
10 10114782 Kho sách chuyên ngành 372.21 D631 - L719 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào