DDC 616.01
Tác giả CN Jawetz
Nhan đề Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical microbiology / awetz, Melnick, Adelberg's
Lần xuất bản 27th Edition
Thông tin xuất bản New York : McGraw Hill, 2016
Mô tả vật lý 851 tr. ; 26 cm.
Từ khóa tự do Vi trùng học
Từ khóa tự do Y khoa
Từ khóa tự do Sinh vật học
Tác giả(bs) CN Melnick
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10111117, 10112382-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114540
0025
004969998B5-2FB9-481D-8AF7-674A2A4F802E
005201902261420
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9780071824989|c1.861.000 VNĐ
039|y20190226142052|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a616.01|bJ418
100 |aJawetz
245 |aJawetz, Melnick & Adelberg's Medical microbiology / |cawetz, Melnick, Adelberg's
250 |a27th Edition
260 |aNew York : |bMcGraw Hill, |c2016
300 |a851 tr. ; |c26 cm.
653 |aVi trùng học
653 |aY khoa
653 |aSinh vật học
691 |aDược
700 |aMelnick
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10111117, 10112382-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/260219d/2thumbimage.jpg
890|a3|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111117 Kho sách chuyên ngành 616.01 J418 Sách ngoại văn 1
2 10112382 Kho sách chuyên ngành 616.01 J418 Sách ngoại văn 2
3 10112383 Kho sách chuyên ngành 616.01 J418 Sách ngoại văn 3