DDC 579
Tác giả CN Madigan, Michael T
Nhan đề Brock biology of microorganisms / Michael T. Madigan, Kelly S. Bender,Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley
Lần xuất bản Fifteenth edition
Thông tin xuất bản NY, NY : Pearson, 2019
Mô tả vật lý 1058 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Vi sinh Vật
Môn học Vi sinh
Tác giả(bs) CN Bender, Kelly S
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111120
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114543
0025
004F4766996-A0E9-402A-9E6C-5C22F8B0FC78
005201902261528
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9781292235103|c611.000 VNĐ
039|y20190226152916|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a579|bM621
100 |a Madigan, Michael T
245 |aBrock biology of microorganisms / |cMichael T. Madigan, Kelly S. Bender,Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley
250 |aFifteenth edition
260 |aNY, NY : |b Pearson, |c2019
300 |a1058 tr. ; |c29 cm.
653 |aSinh học
653 |aVi sinh Vật
690 |aVi sinh
691 |aDược
700 |aBender, Kelly S
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111120
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/260219d/5thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111120 Kho sách chuyên ngành 579 M621 Sách ngoại văn 1