DDC 579
Tác giả CN Tortora, Greard J
Nhan đề Microbiology : an introduction / Greard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case
Lần xuất bản Thirteenth edition
Thông tin xuất bản Boston : Pearson
Mô tả vật lý 827 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Vi sinh học
Từ khóa tự do Vi sinh
Môn học Vi sinh
Tác giả(bs) CN Funke, Berdell R
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111121
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114544
0025
004D91E1BE7-4B4A-4E79-9964-A0BF413D86F1
005201902261651
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |a9780134605180|c4.459.000 VNĐ
039|y20190226165142|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a579|bG786
100 |aTortora, Greard J
245 |aMicrobiology : |ban introduction / |cGreard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case
250 |aThirteenth edition
260 |aBoston : |bPearson
300 |a827 tr. ; |c29 cm.
653 |aVi sinh học
653 |aVi sinh
690 |aVi sinh
691 |aDược
700 |aFunke, Berdell R
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111121
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 2/260219d/6thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111121 Kho sách chuyên ngành 579 G786 Sách ngoại văn 1