DDC 616
Tác giả CN Ngô, Quý Châu
Nhan đề Bệnh học nội khoa. T.1 / Ngô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh
Lần xuất bản Tái bản lần 3
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2018
Mô tả vật lý 550 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cuốn sách này cập nhật và nâng cao nững kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với các em sinh viên, các bạn đồng nghiệp, góp phần chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời cho bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa...
Từ khóa tự do Nội khoa
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Y đa khoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đạt Anh
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Vinh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10114400-1
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(10): 10114393-9, 10114402, 20102531-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114816
00214
00477CE797E-5E2B-44E8-95BB-C27AA6386CA2
005202112281023
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786046630883|c125.000 Vnđ
039|a20221028111529|bvulh|c20221028111528|dvulh|y20190419085726|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616|bN576 - C496
100 |aNgô, Quý Châu
245 |aBệnh học nội khoa. |nT.1 / |cNgô Quý Châu, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Đạt Anh, Phạm Quang Vinh
250 |aTái bản lần 3
260 |aH. : |bY học, |c2018
300 |a550 tr. ; |c27 cm.
520 |aCuốn sách này cập nhật và nâng cao nững kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với các em sinh viên, các bạn đồng nghiệp, góp phần chẩn đoán sớm, điều trị đúng và kịp thời cho bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa...
653 |aNội khoa
653 |aY học
653|aY đa khoa
691 |aBác sĩ y khoa
691|aY đa khoa
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aBác sĩ Y khoa
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
700|aNguyễn, Đạt Anh
700|aPhạm, Quang Vinh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10114400-1
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(10): 10114393-9, 10114402, 20102531-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/1904bienmuc_h_a/benh_hoc_noi_khoa_tap_bia_1_0thumbimage.jpg
890|a12|b40|c1|d4
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102531 Kho sách chuyên ngành ĐS 616 N576 - C496 Y đa khoa 1
2 20102532 Kho sách chuyên ngành ĐS 616 N576 - C496 Y đa khoa 2
3 10114393 Kho sách chuyên ngành ĐS 616 N576 - C496 Y đa khoa 3
4 10114394 Kho sách chuyên ngành ĐS 616 N576 - C496 Y đa khoa 4
5 10114395 Kho sách chuyên ngành ĐS 616 N576 - C496 Y đa khoa 5
6 10114396 Kho sách chuyên ngành ĐS 616 N576 - C496 Y đa khoa 6
7 10114397 Kho sách chuyên ngành ĐS 616 N576 - C496 Y đa khoa 7
8 10114398 Kho sách chuyên ngành ĐS 616 N576 - C496 Y đa khoa 8
9 10114399 Kho sách chuyên ngành ĐS 616 N576 - C496 Y đa khoa 9
10 10114400 Kho sách chuyên ngành 616 N576 - C496 Y đa khoa 10