DDC 571.6
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Hưng
Nhan đề Sinh học phân tử của tế bào. T.1, Cơ sở hóa học và phân tử / Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 284 tr. ; 23 cm.
Tóm tắt Quyển sách nghiên cứu sinh học phân tử của tế bào...
Từ khóa tự do Sinh học phân tử
Từ khóa tự do Tế bào học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Lương
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20102630-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115049
0022
00425286DA8-3C7D-4DE9-A570-6ACBC6C9C9BE
005201904261715
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786041124530|c160.000 Vnđ
039|a20190426171606|bhoaitm|c20190426170912|dhoaitm|y20190426170713|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a571.6|bN576 - H936
100 |aNguyễn, Xuân Hưng
245 |aSinh học phân tử của tế bào. |nT.1, |pCơ sở hóa học và phân tử / |cNguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương
250|aIn lần thứ 2
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2018
300 |a284 tr. ; |c23 cm.
520 |aQuyển sách nghiên cứu sinh học phân tử của tế bào...
653 |aSinh học phân tử
653 |aTế bào học
691 |aBác sĩ y khoa
700 |aNguyễn, Ngọc Lương
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20102630-1
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/1904bienmuc_h_a/image_172123thumbimage.jpg
890|a2|b18|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102630 Kho sách chuyên ngành ĐS 571.6 N576 - H936 Sách tham khảo 1 Hạn trả:02-10-2021
2 20102631 Kho sách chuyên ngành ĐS 571.6 N576 - H936 Sách tham khảo 2 Hạn trả:29-11-2021

Không có liên kết tài liệu số nào