• Giáo Trình
  • 332.12 N576 - D674
    Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại /
DDC 332.12
Tác giả CN Nguyễn, Đăng Dờn
Nhan đề Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức... [và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2009
Mô tả vật lý 143 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp các dạng bài tập tình huống và bài giải trực tiếp, giúp người học nắm bắt được phương pháp xử lý các nội dung liên quan đến nghiệp vụ tính dụng của ngân hàng thương mại.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Bài giải
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Đề thi
Tác giả(bs) CN Hoàng, Đức
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10101269-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011533
0021
004B444A43A-7C19-4130-B316-B94550DB1E68
005201712131547
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c29.000 VNĐ
039|y20171213154825|zhoaitm
041 |avie
044 |avn
082 |a332.12|bN576 - D674
100 |aNguyễn, Đăng Dờn
245 |aHệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại / |cNguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức... [và những người khác]
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc gia Tp. HCM, |c2009
300 |a143 tr. ; |c21 cm.
520 |aCung cấp các dạng bài tập tình huống và bài giải trực tiếp, giúp người học nắm bắt được phương pháp xử lý các nội dung liên quan đến nghiệp vụ tính dụng của ngân hàng thương mại.
653 |aBài tập
653 |aBài giải
653 |aNgân hàng thương mại
653|aĐề thi
700 |aHoàng, Đức
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10101269-70
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/13122017/18thumbimage.jpg
890|a2|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10101269 Kho sách chuyên ngành 332.12 N576 - D674 Sách tham khảo 1
2 10101270 Kho sách chuyên ngành 332.12 N576 - D674 Sách tham khảo 2 Hạn trả:28-05-2018

Không có liên kết tài liệu số nào